Παροχή-ασθενοφόρου - paronclub.gr

Χρήση ιδιωτικού ασθενοφόρου με τα πλέον σύγχρονα οχήματα για έκτακτα ή προγραμματισμένα ραντεβού, με πιστοποιημένους διασώστες από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με σύγχρονο διασωστικό εξοπλισμό, εντός ορίου νομού Αττικής,
με κόστος από 35€.