Πανελλαδικό Δίκτυο 2,500 ιατρών

300 διαγνωστικών κέντρων με τιμές ΦΕΚ

70 κλινικών με τιμές ΦΕΚ στις διαγνωστικές εξετάσεις

200 οδοντιάτρων και φυσιοθεραπευτών