Πακέτα-Εξετάσεων - paronclub.gr

Check up παιδιών 1-7 ετών : 25€

Γενική αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σίδηρος, Φερριτίνη

Check up παιδιών 8-15 ετών : 40€

Γενική αίματος, Γενική ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Σίδηρος, Φερριτίνη, TSH, Αλκαλική Φωσφατάση, Αθηρωματικός δείκτης, Ολικά λιπίδια, SGOT, SGPT, γGT

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
Β12
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ 35 €
ΚΑΜΠΥΛΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
ΙΣΝΟΥΛΙΝΗ
C ΠΕΠΤΙΔΙΟ
ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ
ΜΙΚΡΟΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΟΥΡΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ 30 €
aimodiagnosi
ΓΛΥΚΟΖΗ
ΓΛΥΚΟΖΗΛΙΩΜΕΝΗ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ 30 €
PSA
FREE PSA
ΟΞΙΝΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
CEA
U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ 45 €
aimodiagnosi
PSA
FREE PSA
RATIO
CEA
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΚΟΣΤΟΣ 45 €
PSA
Υπέρηχος νεφρών
Υπέρηχος ουροδόχου κύστεως
Υπέρηχος προστάτη προ και μετά ούρησης
ΚΟΣΤΟΣ 20 €

Τ3 – Τ4 – TSH – Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα :30€

aimodiagnosi
T3
T4
TSH
FT3
FT4
anti-TRO
anti-TG
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΚΟΣΤΟΣ  55 €
FSH T4
LH TSH
SHBG
E2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
T3
ΚΟΣΤΟΣ  45 €
aimodiagnosi
FSH ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ
LH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
SHBG B HCG
DEAS E2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
T3 ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
T4 ΕΛΕΥΘΕΡΗ
FTSH ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ
17OH ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗ
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ C3
CRP ΠΟΣΟΤΙΚΟ C4
ΤΚΕ C ΟΛΙΚΟ
RA TEST IGG
ANA IGA
ANTI DNA IGM
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΛΥΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ 65 €
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ PTH
ΟΥΡΙΑ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ 24ωρου
ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗΣ
ΚΑΛΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ  45 €
aimodiagnosi
Anti-CMV lgG Hbs Ag
Anti-CMV lgM VdRL
Ερυθρά lgG ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
Ερυθρά lgΜ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
Toxo lgG ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ
Toxo lgM ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
HIV ΠΑΡΑΓΩΝ RHESUS
HCV
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
medihall
• Γενική Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Ουρικό Οξύ
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Τριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT
• γ – GT
• Σάκχαρο
• TSH
• Βιταμίνη D
• Test PAP
• U/S Μαστών
• Α/Α Θώρακος
• U/S Άνω – Κάτω Κοιλίας
• Καρδιολογική εξέταση – ΗΚΓ
• Συνολική Εκτίμηση αποτελεσμάτων
ΚΟΣΤΟΣ 85 €
PAP TEST
ΔΙΑΚΟΛΠΙΚΟ U/S ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
U/S ΜΑΣΤΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
ΚΟΣΤΟΣ 90 €

Test pap, Ενδοκολπικός υπέρηχος και ιατρική εξέταση : 30€

aimodiagnosi
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γ-GT
ALP
ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΣΙΔΗΡΟ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΚΕ
Ε2 ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
medihall
• Γενική Αίματος
• Σίδηρος
• Φερριτίνη
• Ουρία
• Κρεατινίνη
• Ουρικό Οξύ
• Χοληστερίνη
• HDL
• LDL
• Τριγλυκερίδια
• SGOT
• SGPT
• γ – GT
• Σάκχαρο
• TSH
• Βιταμίνη D
• PSA
• U/S Μαστών
• U/S Άνω – Κάτω Κοιλίας
• Καρδιολογική εξέταση – ΗΚΓ
• Συνολική Εκτίμηση αποτελεσμάτων
ΚΟΣΤΟΣ 80 €
iaso
ΟΛΙΚΟ PSA
FREE PSA
ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΟ U/S ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ F
ΚΟΣΤΟΣ 90 €
aimodiagnosi
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
SGOT
SGPT
γ-GT
ALP
ΝΑΤΡΙΟ
ΚΑΛΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΣΙΔΗΡΟ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΚΕ
PSA
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΤΚΕ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
ofthalmos_glyfadas
ΟΘΦΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΒΥΘΟΣΚΟΠΙΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΜΑΤΙΩΝ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ 60 €
ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗ ΓΥΑΛΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΒΥΘΟΣΚΟΠΙΣΗ
ΠΙΕΣΗ ΜΑΤΙΩΝ
ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΧΙΣΜΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΧΝΙΑΣ
ΚΟΣΤΟΣ 50 €
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗ
A-B SCAN
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΧΟΜΕΤΡΙΑ
PACH
ΚΟΣΤΟΣ 50 €

Οφθαλμολογικό πακέτο :

Πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος (οπτική οξύτητα, έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία, τονομέτρηση με Goldman, βυθοσκόπηση με μυδρίαση και έλεγχος διάθλασης και ενδεχόμενη συνταγογράφηση γυαλιών οράσεως

Κόστος ελέγχου ενηλίκων : 40€

Κόστος ελέγχου παιδιών από 10 ετών και άνω : 30€